PŘIHLÁŠENÍ DO SEMINÁŘE KRÁLOVSKÁ CESTA 26.11.2024

(Věnujte prosím pozornost podmínkám pro přihlášení do semináře, které jsou uvedeny níže)

lastura


Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a dalších akcích

Jana Bílého a Kláry Marušincové, organizované společností Klara-Mar s.r.o.

(dále pouze “lektor”)

1. PLATNOST PŘIHLÁŠKY: Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celého kurzovného na příslušný účet.  Zálohová faktura s variabilním symbolem a částka k zaplacení vám bude zaslána na váš e-mail. Po obdržení částky na jeden z našich účtů Vám bude zaslán emailem i daňový doklad. Nejsme plátci DPH.

2. ÚČAST NA SEMINÁŘI: Účast na akcích Jana Bílého a Kláry Marušincové je dobrovolná. Seminář či webinář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinnost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během akce vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován, i když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu zde.

Pořádané akce jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. V některých předem ohlášených případech je seminář/přednáška zaznamenáván/a na video za účelem zveřejnění jeho/její části nebo i celého semináře/přednášky (např. na YouTube-kanálu lektora). V těchto případech na to účastníci budou předem upozorněni a bude jim předloženo k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR. Ti z účastníků, kteří nebudou chtít být na záznamu zachyceni, dostanou k tomu speciální instrukce (např. jim bude poskytnuto místo, které kamera nezabírá nebo jejich vlastní konstelace nebude zaznamenávána). 

3. PŘÍTOMNOST PSA: Na semináři se pravidelně vyskytuje speciálně cvičený konstelační BŠO pes Aiša. Jiná zvířata nemají na seminář přístup.  

4. STORNO PODMÍNKY: Při odhlášení se ze semináře do 14-ti dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Při odhlášení se ze semináře 13 – 7 dní před zahájením propadá 1/2 kurzovného. Při odhlášení méně jak 7 dní je uplatňováno storno v celé výši úhrady za seminář.  Storno platí, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník anebo dojde k odhlášení ze zdravotních důvodů. Organizátor si vyhrazuje možnost náhradníka odmítnout. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. Změna místa, času i data konání je vyhrazena.

 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat na

info@klara-mar.cz či telefonicky na 604/540 651.